* Kütüphaneye yiyecek ve içecekle girilmemeli (şişe su hariç), tütün mamulleri içilmemelidir.
* Kullanıcıların kütüphaneye girerken cep telefonlarının sesini kapatmaları zorunludur.
* Masalarda grup çalışması yapılmamalı ve sesli olarak çalışılmamalıdır.
* Kitaplar raflara LCve Dewey sınıflama sistemine göre yerleştirilmektedir. Raftan alınan kitaplar yerleştirilmeye çalışılmamalı, masalar üzerinde bırakılmalıdır.
* Kütüphanedeki yayınlar elektronik güvenlik sistemi ile korunmaktadır. İzin almadan kütüphane dışına yayın çıkarılmamalıdır. Gerekli görüldüğü takdirde her türlü çanta ve özel eşya kütüphane personeli tarafından aranabilir.
* Kütüphane kurallarına uymayanlar, güçlük çıkaranlar, kütüphane çalışanlarının görev yapmalarını engelleyenler, kütüphane içinde disiplini ve sükuneti bozanların kütüphane görevlisi tarafından kütüphaneyi terk etmeleri sağlanır.Gerekli durumlarda idari işlem başlatılabilir.
* Kütüphane içinde sahibi belli olmayacak şekilde çanta veya özel eşya bırakılamaz.
* Kütüphanede bırakılan ya da unutulan eşyalar kütüphane personeli tarafından güvenliğe gönderilir ve hiçbir sorululuk kabul edilmez.

* Gümüşhane Üniversitesi'ne kayıtlı tüm öğrenci, öğretim elemanları ve idari personel doğrudan kütüphaneye üye kabul edilir ve ödünç kitap alabilirler.
* Ödünç verme işlemleri sırasında üniversite kimliği gösterilmesi zorunludur.
* Danışma kaynakları, süreli yayınlar, görsel işitsel malzemeler ödünç verilmez.
* Öğretim elemanları 21 gün, Lisans öğrencileri,yüksek lisans öğrencileri ve idari personel 15 gün, Ders kitapları tüm üyelere 5 gün süre ile ödünç verilir.
* Öğretim elemanları bir defada en fazla 5, lisans öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri ve idari personel 3 yayın ödünç alabilirler. Öğrenci/Öğretim Elemanı/İdari Personel istediği takdirde 2 kez uzatma yapabilir.
* Kütüphaneden başkası adına ödünç yayın alınamaz.
* Kütüphane gerekli gördüğü hallerde, iade tarihini beklemeksizin, yayını geri çağırma hakkına sahiptir.
* Üyeler ödünç aldıkları yayını gününde iade etmelidir. İadesi geciken her yayına 1 gün için 0,25 kuruş para cezası uygulanır.
* Üyeler kimlik bilgilerinde bir değişiklik olması durumunda kütüphaneye bilgi vermek zorundadırlar.
* Üyeler mezuniyetlerinde veya herhangi bir nedenle okulla ilişiklerinin kesilmesi durumunda ödünç aldıkları yayınları kütüphaneye iade ederek, kütüphaneden "ilişiği yoktur" belgesi almak zorundadırlar.
* Üyeler ödünç aldıkları yayınları telefon ile (456 233 10 00/ [4511] -[4505]) veya otomasyon sisteminden uzatma işlemi yapabilir.