TÜRKİYE BELGE SAĞLAMA VE ÖDÜNÇ VERME SİSTEMİ (TÜBESS)
MUAYENE VE KABUL
KÜTÜPHANE MATERYALİ ÖDÜNÇ VERME
KÜTÜPHANE MATERYALİ KATALOGLAMA VE ETİKETLEME
KİTAP BASIMI
GELEN EVRAK
AYNİYAT SARF MALZEME
KÜTÜPHANELER ARASI İŞBİRLİĞİ SİSTEMİ (KİTS) ÖDÜNÇ KİTAP ALMA VE İADE ETME
DMO ALIMLARI İŞ AKIŞ ŞEMASI
DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ ŞEMASI
GEÇİCİ Ve SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU ÖDEMESİ SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
VERİTABANI ALIM SÜRECİ