Dursun Yücel
Daire Başkanı
dursunyucel@gumushane.edu.tr