Gümüşhane Üniversitesi öğretim elemanları, personel ve öğrencileri kütüphanelerden ödünç kitap alabilirler. Üniversitelerarası işbirliğinin gereği olarak, diğer üniversitelerin öğretim elemanlarına ancak kendi kütüphaneleri aracılığı ile ödünç kitap verilebilir.

 • Gümüşhane Üniversitesi kütüphanelerinden öğrencilerin ödünç kitap alabilmeleri için geçerli öğrenci kimlik kartına sahip olmaları gerekir. Bu kart olmadan öğrenciler kütüphaneden ödünç kitap alamazlar.
 • Gümüşhane Üniversitesinde görevli öğretim elemanı ve diğer personel kurum kimlik kartlarını göstererek ödünç kitap alabilir. 
 • Üniversite öğretim üye ve yardımcılarına 21 (yirmibir) gün süreyle her yıl Daire Başkanlığı’nın teklifi üzerine Kütüphane Komisyonunun belirleyeceği miktarda kitap ve ciltli süreli yayın ödünç olarak verilir. Ancak, birimlerinden yazı getirmeleri halinde araştırmaları ve dersleri ile ilgili dönemlik ödünç kitap verilebilir. 
 • Ödünç verme süreleri gerektiğinde kütüphane yönetimi tarafından yeniden düzenlenebilir. 
 • Başka okuyucularda bulunan kitaplar “Kullanıcı Ayırtma Fişi” doldurularak rezerv edilebilir. Rezerv edilen kitaplar duyurudan itibaren 7 (yedi) gün içinde alınmaz ise rezerv işlemi iptal edilerek ilk isteyen kullanıcıya verilir. 
 • İdari personel ve öğrenciler en fazla 3 (üç) kitap ve 2 (iki) ciltlenmiş süreli yayını 15 (on beş) gün süreyle ödünç alabilirler. 
 • Okuyucular ödünç aldıkları materyali ödünç verme süresi sonunda iade etmedikçe yeni materyal ödünç alamazlar. Materyalin iadesi ile gecikme cezasının ödenmesi halinde yeniden ödünç kitap verilebilir. 
 • Ödünç alınan materyal rezerv edilmemişse en çok iki defa süre uzatımı yapılabilir.
 • Daire Başkanlığı ödünç verme süresi dolmadan okuyuculardan materyallerin iadesini isteyebilir. 
 • Kullanıcılar tarafından çok kullanılan kitaplar kullanıcıların isteği veya kütüphane yönetiminin kararıyla rezerve kitaplar bölümüne konulur. Bu kitaplar iki saat süreyle kütüphane içinde ödünç verilir. Başka bir kullanıcı tarafından istenmez ise süre iki saat daha uzatılabilir. Geciktirilen her saat için belirlenen gecikme cezası uygulanır. 
 • Başkasına ait kimlik kartı ile ödünç materyal alınamaz. 
 • Kullanıcı ödünç aldığı materyali iyi kullanmakla ve belirlenen iade tarihinde geri vermekle yükümlüdür.