Elektronik Dergiler

Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (Mavi Atlas)
Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi ( E-Gif Der)
Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
Paradigma İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi

Haber Bültenleri

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetesi (Gif Haber) 
Turizm Fakültesi Bülteni

Elektronik Kitaplar

Yayın No:48 Full Texts Book Iocens21
Yayın No:46 Gümüşhane'de Yayla Turizmi
Yayın No:47 International Online Conferences On Engineering and Natural Sciences
Yayın No:42 Gümüşhanede Sürdürülebilir Turizm
Yayın No:37 II. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi
Yayın No:45 Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi 2020 Gümüşhane
Yayın No:38 The Contribution of Gümüşhane Universty to the Provincial Economi
Yayın No:44 II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (USBK)
Yayın No:39 I. Uluslararası Bir Bilge Bir Ülke Sempozyumu
Yayın No:38 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİNİN İL EKONOMİSİNE KATKISI
Yayın No:40 Brand and Brand City Congress Proceedings
Yayın No:41 ISRCongress2019Tbilsi Proceedings
Yayın No:1 Gümüşhane İli Turizm Potansiyeli Kitabı
Yayın No:31 Doğu Karadeniz Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Kongresi Bildiri Kitabı
Yayın No:28 Doğu Karadeniz Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Araştırması(Gümüşhane,Trabzon,Rize,Artvin,Giresun,Ordu)
Yayın No:34 Kültürlerarası İletişim Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı
Yayın No:33 Gümüşhane Tarihi
Yayın No:32 Seyyahların Gözüyle Gümüşhane
Yayın No:23 I. Uluslararası Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi Sempozyumu Bildiriler Kitabı
Yayın No:24 Uluslararası Katılımlı Osmanlı Bilim ve Düşünce Tarihi Sempozyumu Bildiriler Kitabı
Yayın No:25 Uluslararası Katılımlı Çevre Sempozyumu Bildiriler Kitabı
Yayın No:14 Gümüşhane’nin Kültür ve Sanat Hayatından 40 Biyografi
Yayın No:21 Kur’an’da Temel Siyasî Kavramlar
Yayın No:10 Ekmek Yapım Teknolojisi
Yayın No:20 Kur’ân’a Göre Nefis Eğitimi
Yayın No:7 İnancın Rasyonelliği Sorunu
Yayın No:5 Taberistan Zeydîleri
Yayın No:23 İslâm Düşüncesinde Tevhid - İbn Teymiyye Örneği -
Yayın No:6 İskender Afrodîsî (Alexander Of Aphrodısıas) ve Felsefesi
Yayın No:22 Gümüşhane İdari, Sosyal ve Ekonomik Tarih (1850 - 1918)
Yayın No:19 İlk Dönem Tefsir Hareketleri[Mekke Ekolü Örneği]
Yayın No:9 Pestil ve Köme Teknolojisi
Yayın No:18 Kaygının Kader Algıları ile İlişkisi - Kahramanmaraş Örneği -
Yayın No:17 İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’ndeki Sarf ve Nahve Dair Arapça Yazmalar
Yayın No:1 Tüketim Kültürü ve Din
Yayın No:4 ez-Zerkeşî ve Kur’an İlimlerindeki Yeri
Yayın No:8 Fazlur Rahman ile Sünnet Tartışmaları
Yayın No:2 Şihâbeddin Sühreverdî Hayatı Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı
Yayın No:3 Kur’ân ve Hadislere Göre Melek
Yayın No:27 Öz Yeterlilik Kimlik Duygusu & Dindarlık Eğilimi
Yayın No:15 Gümüşhane İli SWOT Analizi 2013-1
Gümüşhane İli SWOT Analizi 2013-2
Yayın No:36 Doğumunun 100. Yılında Cemil MERİÇ Sempozyumu 5-6 Mayıs 2016 Bildiriler Kitabı

Satışta Olan veya Yayıncı Tarafından Pdf'ine İzin Verilmeyen Yayınlar

Çözümlü Problemlerle Kısmi Diferensiyel Denklemler

Yayın No:16 Ebüssuud'un Fıkhi Meseleleri Çözümündeki Metodu

Yayın No:29 Uluslararası İslami İlimlerin Teşekkülü Ve İslami İlimler Arası İlişkiler

Yayın No:12 Önce Söz Vardı: Kültür ve Edebiyat Yazıları

Yayın No:13 Proceedings Of The İnernational Healthcare Management Conference

Yayın No:30 Arap Turistlere Yönelik Hizmet Kalitesinin Analizi: Trabzon Üzerine Bir Araştırma

Yayın No:35 Hadis 1, Kütüb-ü Sitteden Seçme Bablar