Elektronik Dergiler

Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (Mavi Atlas)
Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi ( E-Gif Der)
Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
Global Journal of Economics and Business Studies

Haber Bültenleri

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetesi (Gif Haber) 
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Aylık Haber Bülteni
Turizm Fakültesi Bülteni

Elektronik Kitaplar

International Online Conferences On Engineering and Natural Sciences
Gümüşhanede Sürdürülebilir Turizm
II. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi
Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi 2020 Gümüşhane
The Contribution of Gümüşhane Universty to the Provincial Economi
II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (USBK)
I. Uluslararası Bir Bilge Bir Ülke Sempozyumu
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİNİN İL EKONOMİSİNE KATKISI
Brand and Brand City Congress Proceedings
ISRCongress2019Tbilsi Proceedings
Gümüşhane İli Turizm Potansiyeli Kitabı
Doğu Karadeniz Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Kongresi Bildiri Kitabı
Doğu Karadeniz Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Araştırması(Gümüşhane,Trabzon,Rize,Artvin,Giresun,Ordu)
Kültürlerarası İletişim Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı
Gümüşhane Tarihi
Seyyahların Gözüyle Gümüşhane
I. Uluslararası Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi Sempozyumu Bildiriler Kitabı
Uluslararası Katılımlı Osmanlı Bilim ve Düşünce Tarihi Sempozyumu Bildiriler Kitabı
Uluslararası Katılımlı Çevre Sempozyumu Bildiriler Kitabı
Gümüşhane’nin Kültür ve Sanat Hayatından 40 Biyografi
Kur’an’da Temel Siyasî Kavramlar
Ekmek Yapım Teknolojisi
Kur’ân’a Göre Nefis Eğitimi
İnancın Rasyonelliği Sorunu
Taberistan Zeydîleri
İslâm Düşüncesinde Tevhid - İbn Teymiyye Örneği -
İskender Afrodîsî (Alexander Of Aphrodısıas) ve Felsefesi
Gümüşhane İdari, Sosyal ve Ekonomik Tarih (1850 - 1918)
İlk Dönem Tefsir Hareketleri[Mekke Ekolü Örneği]
Pestil ve Köme Teknolojisi
Kaygının Kader Algıları ile İlişkisi - Kahramanmaraş Örneği -
İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’ndeki Sarf ve Nahve Dair Arapça Yazmalar
Tüketim Kültürü ve Din
ez-Zerkeşî ve Kur’an İlimlerindeki Yeri
Fazlur Rahman ile Sünnet Tartışmaları
Şihâbeddin Sühreverdî Hayatı Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı
Kur’ân ve Hadislere Göre Melek
Öz Yeterlilik Kimlik Duygusu & Dindarlık Eğilimi
Gümüşhane İli SWOT Analizi 2013-1
Gümüşhane İli SWOT Analizi 2013-2
Doğumunun 100. Yılında Cemil MERİÇ Sempozyumu 5-6 Mayıs 2016 Bildiriler Kitabı

Satışta Olan veya Yayıncı Tarafından Pdf'ine İzin Verilmeyen Yayınlar

Çözümlü Problemlerle Kısmi Diferensiyel Denklemler

Ebüssuud'un Fıkhi Meseleleri Çözümündeki Metodu

Uluslararası İslami İlimlerin Teşekkülü Ve İslami İlimler Arası İlişkiler

Önce Söz Vardı: Kültür ve Edebiyat Yazıları

Proceedings Of The İnernational Healthcare Management Conference

Arap Turistlere Yönelik Hizmet Kalitesinin Analizi: Trabzon Üzerine Bir Araştırma

Hadis 1, Kütüb-ü Sitteden Seçme Bablar