Ulusal Tez Merkezi veritabanında yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına üniversite kütüphaneleri aracılığıyla TÜBESS (Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi) üzerinden erişebilirsiniz.

         TÜBESS Talep Formu doldurup kütüphane@gumushane.edu.tr  adresine gönderilir. Daha fazla bilgi için 0456 233 1000-4510 dahili telefon numarasından bilgi alabilirisiniz.

TÜBESS Tez Talep Dilekçesi