Kütüphanemizde bulunan basılı eserlerden fotokopi hizmetiyle birlikte tarayıcı hizmeti de verilmeye başlanmıştır. Talep eden okuyucularımıza istenilen bölümler pdf formatında taranarak kendi harici disklerine aktarılmaktadır.