Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

KÜTÜPHANEMİZ BÜNYESİNDE
BULUNAN VERİTABANLARINDA ARAMA YAPAR

DergiPark bünyesindeki elektronik dergilerde arama yapar.

ProQuest E-Book Veritabanında arama yapar.

hizmetidir.

ProQuest Tez Veritabanında arama yapar.

hizmetidir.