TÜRKİYE BELGE SAĞLAMA VE ÖDÜNÇ VERME SİSTEMİ (TÜBESS)
KİTAP BASIMI
MUAYENE VE KABUL
KÜTÜPHANE MATERYALİ ÖDÜNÇ VERME
KÜTÜPHANE MATERYALİ KATALOGLAMA VE ETİKETLEME
KÜTÜPHANELER ARASI İŞBİRLİĞİ SİSTEMİ (KİTS) İLE ÖDÜNÇ KİTAP ALMA VE İADE İŞLEMİ
GELEN EVRAK
DOĞRUDAN TEMİN İLE SATIN ALMA
AYNİYAT SARF MALZEME