YAYIN YÖNERGESİ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yayın Komisyonu

Başkan:  Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bayram NAZIR

Üyeler:    Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Günay ÇAKIR

               Dekan Vekili Prof. Dr. Müge YILMAZ
Raportör: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı
Gümüşhane Üniversitesi Yayın Yönergesini indirmek için  tıklayınız.

Not: Üniversitemiz senatosunun 27.10.2016 tarihli ve 165 sayılı kararı ile YAYIN YÖNERGESİ'nin 23. Maddesinin ( "Üniversite dışında başka bir yayınevi tarafından basımı gerçekleştirilecek yayınlar için eser sahibi öğretim elemanları Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne başvurur." ) yürürlükten kaldırılması  ve bundan sonra gelen maddelerin 23 ve 24. Madde olarak teşekkül ettirilmesine karar verilmiştir.

KÜTÜPHANE YÖNERGESİ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Kütüphane Komisyonu

Başkan:   Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bayram NAZIR

     

Üyeler: Fakülte, Yüksek Okul, Meslek Yüksek Okulu’ndan birer üye
Raportör: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı
Gümüşhane Üniversitesi Kütüphane Yönergesi'ni indirmek için tıklayınız.

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ARŞİV YÖNERGESİ

Gümüşhane Üniversitesi Arşiv Yönergesi'ni indirmek için tıklayınız.