Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımız ve Merkez Kütüphane 05.12.2013 tarihinde İletişim Fakültesi yeni binasına taşınmış ve burada hizmet vermektedir.  Kütüphanemiz iki büyük salon ile bu salonlar arasında bulunan bir koridordan oluşmaktadır. Karşılıklı olan iki salonda okuyucu hizmetleri verilmektedir. Koridorda yer alan bir adet banko ile ödünç ve iade işlemeleri yapılmaktadır.

              Merkez kütüphane olarak adlandırılan salonda 20 adet çalışma masası, ilahiyat kütüphanesi salonunda 13 adet çalışma masası, 4 adet büyük çalışma masası ve koridor bölümünde de 15 adet çalışma masası olmak üzere toplam 65 oturma kapasitesi ile kullanıcılara hizmet verilmektedir.

            Birimimizde üç adet bilgisayarla sayısal ortamda kütüphaneye ait katalog taraması yapan okuyucular talep ettikleri eseri bankoda görevli personele iletmekte ve görevli tarafından raftan alınan eser okuyucuya teslim edilmektedir. Okuyucu ödünç alma talebinde bulunması durumunda kütüphane yazılım programına işlenerek güvenlik işlemlerinden sonra ödünç verilmektedir. Referans kaynaklar ödünç verilmemekte yalnızca okuma salonunda yararlanılmaktadır. Kütüphane otomasyon yazılımı ile kütüphaneye kazandırılan tüm materyal LC ve Dewey (İlahiyat Bölümü) sınıflama sistemiyle kaydedilmektedir. Kütüphanede 29 adet çift taraflı ve 91 adet tek taraflı açık raflı dolap mevcut olup ortalama 33000 kitap istif kapasitesine sahiptir. Süreli yayınlar için 8 adet tek taraflı süreli yayınlar standı mevcut olup ortalama 200 adet dergi sergilenme kapasitelidir.