Adı Soyadı / Ünvan Eposta Görev(ler) Dahili
Ekrem Öner
Bilgisayar İşletmeni
ekrem.oner@gumushane.edu.tr Memur 4587
Abdullah Çakır
Bilgisayar İşletmeni
abdullah.cakir@gumushane.edu.tr Bilgisayar İşletmeni 4587
Can Rıdvan Tangur
Kütüphaneci
ctangur@gumushane.edu.tr Kütüphaneci
Mehmet Çetin
Kütüphaneci
mehmetcetin@gumushane.edu.tr Kütüphaneci 4523
Cengiz Aksan
Kütüphaneci
censan@gumushane.edu.tr Kütüphaneci 4523
Dilek Yılmaz
Kütüphaneci
dilekyilmaz@gumushane.edu.tr Kütüphaneci 4577
Nagihan Kılıç
Kütüphaneci
nagihankilic@gumushane.edu.tr Kütüphaneci 4577