TÜBESS Tez Talep Dilekçesi
KİTAP TALEP FORMU(Kitap talepleri YORDAM sistemi üzerinden yapılacaktır. YORDAM sistemi kapalı olduğu durumlarda ve Toplu taleplerde ise bu format eksiksiz doldurularak, kütüphanemize mail ( kutuphane@gumushane.edu.tr ) olarak gönderilecektir. Eksik bilgili talepler, işleme alınmayacaktır.)
KİTS Talep Formu
Yayın Başvuru Formu (Detaylı bilgi için Başkanlık / Mevzuat menüsünden Yayın Yönergesine bakınız.)