Turnitin ve Ithenticate intihal analiz programları veritabanları listesinden ayrıştırılarak Elektronik Kaynaklar sütünunda " İntihal Analiz Programları'' listesine alınmıştır