Infobase isimli video ve e-dergi içerikli (Infobase: Films On Demand- Infobase: Health Reference Center- Infobase: World News Digest- Infobase: Writer’s Reference Center)veri tabanları  14 Eylül 2020 tarihinde üniversitemiz için deneme erişimine açılacaktır. Deneme erişim süresi 2 aydır (13 Kasım 2020 deneme erişimi bitiş tarihi). Deneme erişimi veri tabanlarına ulaşmak için tıklayınız.