Üniversitemiz Açık Erişim Sistemine (Dspace) yüklenmek üzere yalnızca 2019 yılında hakemli dergilerde yayınlanan makalelerin kutuphane@gumushane.edu.tr adresine gönderilmesi ( 5 Temmuz 2019 tarihine kadar) gerekmektedir.